Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

Bloemenhuis Hortensius V.O.F., gevestigd te Hilversum, De Meent 24, Tel.nr. 035-6934371, KvK.nr. 51671271, BTW.nr. NL85.01.20.75.5B.01
Klant: De persoon/bedrijf die bestelling plaatst bij Bloemenhuis Hortensius V.O.F

Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en aanbiedingen tussen Bloemenhuis Hortensius V.O.F.  en de klant. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door Bloemenhuis Hortensius V.O.F.

Artikel 4. Leveringstijden
Bestellingen voor het versturen van bloemen geplaatst vóór 12.00 uur van maandag tot en met vrijdag en vóór 11.00 uur op zaterdag, kunnen door heel het land afgeleverd worden op dezelfde dag. Bloemenhuis Hortensius V.O.F. kan levering op zon- en feestdagen niet garanderen. Het staat ons vrij bloemen besteld voor levering op een zon- of feestdag af te leveren op de dag daarvoor of de eerstvolgende werkdag daarna. De tijd van aflevering kan variëren.. Leveringen vinden gewoonlijk plaats tussen 10.00 uur en 18.00 uur op doordeweekse dagen en tussen 10.00 uur en 17.00 uur op zaterdagen Bloemenhuis Hortensius V.O.F. kan geen exact afleveringstijdstip garanderen. Bestellingen voor rouw- en bruidswerk dienen minstens 1 werkdag van te voren geplaatst te worden om een correcte aflevering te kunnen garanderen.

Artikel 5. Overmacht
Indien door overmacht levering niet plaats kan vinden zal Bloemenhuis Hortensius V.O.F. schriftelijk of telefonisch contact opnemen met de klant. Bloemenhuis Hortensius V.O.F. vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), telefoonverbindingen. De klant mag in dit geval bepalen de bestelling te annuleren of op ander tijdstip te laten leveren.

Artikel 6. Prijzen
Prijzen zijn inclusief 9 % BTW en binnen Nederland zal 6,95 euro bezorgkosten toegevoegd worden. Buiten Nederland zijn de prijzen en kosten per land verschillend, dit kan nog niet online besteld worden. In de winkel is dit wel mogelijk.

Artikel 7. Betaling
U kunt alleen betalen via Ideal, tenzij uw betalingsgegevens al bekend zijn bij ons. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 8. Annulering
De klant kan de bestelling kosteloos annuleren tot 1 werkdag voor de opgegeven dag van levering. Hierna kan (indien de reeds kosten gemaakt heeft) de bestelling alleen nog tegen een gedeeltelijke restitutie worden geannuleerd. Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien de klant geen juiste aflevergegevens heeft gegeven (tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis etc.)

Artikel 9. Garantie/conformiteit
Voor bestellingen in Nederland zal het geleverde product een zo groot mogelijke overeenkomst hebben met de afbeelding die door de klant is gekozen. Mocht het geleverde veel afwijken dan kan de klant dit kosteloos laten omruilen binnen 2 werkdagen of de bestelling annuleren.

Artikel 10. Klachtafhandeling
Klachten kunnen schriftelijk (liefst per e-mail aan info@bloemenhuishortensius.nl) of telefonisch aan Bloemenhuis Hortensius V.O.F. kenbaar te worden gemaakt. Bloemenhuis Hortensius V.O.F. zal binnen 2 werkdagen reageren op klachten. In de winkel langs komen behoort ook tot een mogelijkheid. Mocht het bestelde product niet geleverd zijn dan dient de klant dit binnen 30 dagen te melden, overige klachten zoals kwaliteit/tijdstip van levering dienen binnen 5 dagen gemeld te worden.

Artikel 11. Privacy
Bloemenhuis Hortensius V.O.F. behandelt alle klanteninformatie confidentieel. Bloemenhuis Hortensius V.O.F. zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven zonder nadrukkelijke goedkeuring van de klant.

Artikel 12. Overig
Bloemenhuis Hortensius V.O.F. kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen, de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op www.bloemenhuishortensius.nlzijn het meest recent. De algemene voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de algemene voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing. Het downloaden van materiaal van deze website is geheel op eigen risico. Het gebruik van enig materiaal op de website van Bloemenhuis Hortensius V.O.F. mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben van Bloemenhuis Hortensius V.O.F., worden gebruikt/ gedownload.

Artikel 13. Toepasselijk recht/geschillen
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Indien Bloemenhuis Hortensius V.O.F. een klacht niet naar tevredenheid van de klant oplost kan de klant tegen betaling van 25 Euro klachtgeld de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Uitspraak van de commissie is bindend. Wordt de klant (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld zal het klachtgeld (gedeeltelijk) worden terugbetaald. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 14 Zichttermijn
Het zichttermijn, zoals bedoelt in het burgerlijk wetboek 7 artikel 46d, is bij aankopen bij Bloemenhuis Hortensius V.O.F. niet van toepassing, daar de producten die wij leveren snel kunnen verouderen.

Bloemenhuis Hortensius V.O.F.
De Meent 24
1218CB Hilversum
Telefoon 035-6934371
E-mail info@bloemenhuishortensius.nl
KvK 51671271
Btw NL85.01.20.75.5B.01